استاندارد ASME

ASME مخفف نام انجمن مهندسین مکانیک امریکا
The American Society of Mechanical Engineers
است. یک نهاد تخصصی که به گفته خود ترویج تکنیک های مهندسی چند رشته ای و علم و هنر را بر عهده دارد. این انجمن از طریق آموزش، کدها و استانداردها، تحقیق، همایش، انتشار، روابط دولتی و … علوم را در سراسر جهان تلفیق می کند.
بنابر این ASME  یک جامعه مهندسی، یک سازمان استاندارد، یک سازمان تحقیق و توسعه، یک سازمان اعمال نفوذ، یک بانی آموزش و پرورش، و یک سازمان غیر انتفاعی به شمار می آید.

ASME که ابتدا به عنوان جامعه مهندسین با هدف تمرکز بر منهدسی مکانیک تاسیس گردید، امرزوه یک نهاد جهانی به رشمار می رود.

علت تاسیس ASME

ASME در سال 1880 میلادی توسط
Alexander Lyman, Henry Rossiter, John Edison, Matthias Forney در شمال امریکا تاسیس گردید.
هدف از تاسیس ASME  رفع مشکلات متعدد دیگهای بخار مخازن تحت فشار بود.
انفجارهای متعدد بویلرها در آن برهه خسارات جانی و مالی بسیاری را در پی داشت.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.