استاندارد iso 898-1 - ترجمه

استاندارد ISO 898-1

,
 استاندارد ISO 898-1 استاندارد  ISO 898-1 خواص مکانیکی ( Mechanical Properties ) و خواص شیمیایی ( Chemical Properties  ) پیچ ها، بولت ها، و استاد بولت ها را در دمای محیط ( 15 تا 25 درجه سانتیگراد ) مشخص می نماید. استاندارد  ISO 898-1 موارد …