عملیات حرارتی

علت عملیات حرارتی پیچ و مهره ها

,
علت عملیات حرارتی پیچ و مهره ها چیست؟ علت عملیات حرارتی پیچ و مهره می تواندبسیار متفاوت باشد. نرماله، آنیل، سمانته، تمپر، کوئنچ و تمپر، پر کاربردترین نوع عملیات حرارتی در صنعت پیچ و مهره به شمار می آیند. هر یک از این فرآیندها به منظور خاصی انجام…