استاندارد ASTM A193 یکی از پرکاربردترین استانداردهای مرجع در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی در ایران و جهان به شمار می آید. بیش از 30 نوع گرید مختلف پیچ در این استاندارد مشخص شده است. خواص مکانیکی و خواص شیمیایی هریک از گریدها به تفکیک مشخص شده است.

این استاندارد پیچهای فولادی از نوع فولاد آلیاژی و فولاد ضدزنگ را شامل می شود. کاربرد این پیچها در اتصالاتی است که در فشار بالا یا دمای بالا به کار می روند. شیرهای فشار شکن، فلنج ها، شیرهای توپی، و اتصالات خطوط لوله از این شمارند.

از پر کاربردترین گریدهای  استاندارد ASTM A193 می‌توان به B7,B7M,B16,B8,B8M,B8T  اشاره نمود. انواع گریدها برای شرایط دمایی مختلف معرفی شده اند.
بیشترین ارجاع این استاندارد در تولید استاد بولت می باشد. آنالیز شیمیایی متریالهای مصرفی برای هر گرید طبق جدول شماره 1 استاندارد به شرح ذیل می باشد:

خواص شیمیایی گریدهای مختلف استاندارد ASTM A193

استاندارد ASTM A193


استاندارد ASTM A193 متریال

این استاندارد تمامی الزامات مورد نیاز جهت تولید پیچهای اینچی و میلیمتری را معرفی کرده است. پیچهای اینچی بر اساس استاندارد A193  و پیچهای میلیمتری براساس استاندارد ASTM A193/M  معرفی شده اند.
با توجه به مرجع بودن، تمامی نیاز های دیگر در رابطه با تولید پیچ در این استاندارد معرفی شده است.

ارجاعا استاندارد ASTM A193 :

 1. روش تولید متریال پیچها
 2. الزامات درج شده در سفارش کالا
 3. روش تولید پیچها
 4. استانداردهای ابعادی پیچها
 5. تلرانسهای ابعادی پیچها ( رواداریها )
 6. رزوه زنی استاندارد
 7. تلرانس رزوه ها
 8. استاندارد پوششها
 9. استانداردهای کنترل کیفی
 10. استانداردهای نمونه گیری
 11. عملیات حرارتی پیچها
 12. مارکینگ پیچها
 13. گرید مناسب مهره برای هر گرید از پیچ

خواص مکانیکی گریدهای مختلف A193 طبق جدول ذیل می باشد.

واحد اندازه گیری پیچ و مهره ها  می تواند بر اساس سیستم اینچ یا میلی متر باشد.
انتخاب هر یک از این سیستمهای اندازه گیری باعث تغییر در پارامترهای ابعادی، گام پیچ و مهره، تلرانسها، و برخی دیگری از استانداردهای مرجع مربوطه می گردد.