استاندارد ISO 898-1

استاندارد  ISO 898-1 خواص مکانیکی ( Mechanical Properties ) و خواص شیمیایی ( Chemical Properties  ) پیچ ها، بولت ها، و استاد بولت ها را در دمای محیط ( 15 تا 25 درجه سانتیگراد ) مشخص می نماید.

استاندارد  ISO 898-1 موارد ذیل را شامل می گردد :

  • پیچ ها و استاد بولت ها تا قطر M39 و گام رزوه درشت ( Coarse )
  • رزوه ها از نوع مثلثی و با زاویه °60  درجه و طبق استاندارد  ISO 68
  • گام رزوه ها بر اساس استاندارد های ISO 261  , ISO 262
  • تلرانس ها بر اساس استاندارد های  ISO 965-1 , ISO 965-2
  • شامل هر نوع پیچی با هر شکلی و ساخته شده از فولادهای کربنی و یا فولادهای آلیاژی

*  استناد به استاندارد  ISO 898 برای سایزهای بزرگتر از M39   به شرط احراز خواص مکانیکی مربوطه مجاز می باشد.

استاندارد  ISO 898-1  موارد ذیل را مورد بررسی قرار نداده است :

  • مقاومت در دمای بالاتر از °300+  و دمای پایین تر از  °50-
  • قابلیت جوشکاری
  • استقامت در برابر سایش

در استاندارد ISO 898-1  استحکام پیچ ها در 10 کلاس مختلف طبقه بندی و مشخص شده است.

کلاس های  3.6 / 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / 9.8 / 10.9 / 12.9

 استحکام پیچ ها در استاندارد ISO 898-1

استاندارد ISO 898-1 - تصویر

از فولاد کربنی ( carbon steel ) کم کربن برای تولید برای تولید کلاس های  3.6 / 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8 / 6.8  استفاده می شود. الزامی برای عملیات حرارتی این کلاس ها وجود ندارد. در صورت انتخاب فولاد با کربن مناسب و پروسه صحیح تولید خواص مکانیکی مورد نظر بدست خواهد آمد.

استاندارد ISO 898-1 - عکس

برای کلاس های 8.8 / 9.8 / 10.9 / 12.9 از فولادهای کربنی با کربن متوسط و فولادهای آلیاژی استفاده می شود. الزام به عملیات حرارتی برای این کلاسها وجود دارد.

درصورت حصول خواص مکانیکی و شیمیایی مشخص شده محدودیتی برای انتخاب نوع فولاد در استاندارد ISO 898-1 مشخص نشده است.