استاندارد iso 898-1 - ترجمه

استاندارد ISO 898-1

,
 استاندارد ISO 898-1 استاندارد  ISO 898-1 خواص مکانیکی ( Mechanical Properties ) و خواص شیمیایی ( Chemical Properties  ) پیچ ها، بولت ها، و استاد بولت ها را در دمای محیط ( 15 تا 25 درجه سانتیگراد ) مشخص می نماید. استاندارد  ISO 898-1 موارد …
استاد بولت - رولینگ

استاندارد ASTM A193

,
استاندارد ASTM A193 استاندارد ASTM A193 یکی از پرکاربردترین استانداردهای مرجع در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی در ایران و جهان به شمار می آید. بیش از 30 نوع گرید مختلف پیچ در این استاندارد مشخص شده است. خواص مکانیکی و خواص شیمیایی هریک از گریدها ب…