• کارشناس فنی فروش:

  آیدین کریمی

 • همراه و واتساپ:

  ۱۴ ۳۰ ۲۲۶ ۰۹۱۲

 • تلفن دفتر مرکزی و فروشگاه:

  ۲۲ ۳۰ ۴۰ ۵۵    (۰۲۱)

  ۷۵ ۶۶ ۴۰ ۵۵   و   ۰۱ ۸۴ ۴۱ ۵۵

 • آدرس دفتر مرکزی:

  تهران، میدان قزوین، نبش ضلع غربی، پلاک 33

 • دورنگار:

  ۰۳ ۸۴ ۴۱ ۵۵  (۰۲۱)

 • ایمیل:

  aidinkarimee@gmail.com

        info@payaboltco.com