عملیات حرارتی

علت عملیات حرارتی پیچ و مهره ها

,
علت عملیات حرارتی پیچ و مهره ها چیست؟ علت عملیات حرارتی پیچ و مهره می تواندبسیار متفاوت باشد. نرماله، آنیل، سمانته، تمپر، کوئنچ و تمپر، پر کاربردترین نوع عملیات حرارتی در صنعت پیچ و مهره به شمار می آیند. هر یک از این فرآیندها به منظور خاصی انجام…
گالوانیزه سرد

پیچ و مهره گالوانیزه سرد

,
پیچ و مهره گالوانیزه سرد پیچ و مهره های فولای و آهنی در اثر عوامل طبیعی نظیر رطوبت بسیار آسیب پذیر بوده و سطح آنها به سرعت اکسید می شود. این اکسید باعث مشکل در باز و بست پیچ و مهره گردیده و در بیشتر مواقع چاره ای جز برش مهره یا پیچ باقی نمی م…
ابعاد پیچ و مهره

نامگذاری صحیح پیچ و مهره

,
نامگذاری صحیح پیچ و مهره نامگذاری صحیح پیچ و مهره ها به دلیل تنوع زیاد آنها بسیار مهم است. پیچ و مهره و واشرها  اکثرا با توجه به شکل ظاهریشان نامگذای شده اند. نمونه نامگذاری پیچ و مهره از روی شکل ظاهری:  پیچ ششگوش، پیچ چشمی، پیچ آلن سر خزینه، پیچ سر اس…